Informații publice

ALEGERI LOCALE 2020

Buletin de vot pentru alegerea consiliului local al orasului Ungheni 27 septembrie 2020

Buletin de vot pentru alegerea primarului orasului Ungheni 27 septembrie 2020

Hotararea nr. 1 din 10 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 2 din 14 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 3 din 14 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 4 din 15 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 5 din 15 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 6 din 17 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 7 din 17 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 8 din 17 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 9 din 17 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 10 din 17 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 11 din 18 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 12 din 18 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 13 din 18 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 14 din 18 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 15 din 18 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 16 din 21 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 17 din 25 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Proces verbal nr. 16 din 10.08.2020 al Biroului Electoral de Ciscumscriptie nr. 11 UNGHENI

Proces verbal nr. 88 din 24.08.2020 al Biroului Electoral de Ciscumscriptie nr. 11 UNGHENI

Proces verbal nr. 89 din 24.08.2020 al Biroului Electoral de Ciscumscriptie nr. 11 UNGHENI

Proces verbal nr. 96 din 25.08.2020 al Biroului Electoral de Ciscumscriptie nr. 11 UNGHENI

Proces verbal nr. 97 din 25.08.2020 al Biroului Electoral de Ciscumscriptie nr. 11 UNGHENI

Anunt referior la luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Mures pentru proiectul MODERNIZAREA DC 124 VIDRASĂU-ȘĂUȘA

”ORAȘUL UNGHENI titular al proiectului ” Modernizarea DC 124 Vidrasău-Șăușa”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Modernizarea DC 124 Vidrasău-Șăușa”, propus a fi amplasat în jud. Mureș, oraș Ungheni, satul Vidrasău – Șăușa

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 09:00-15:00 și marți-vineri între orele 09:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Decizie de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.”

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei MODERNIZARE STRAZI UAT ORASUL UNGHENI respectiv: str. FN CF nr. 54727 , str. Castanilor, Stadionului segment 5, str. Fn CF nr. 52854, str. FN CF nr. 55951 din localitatea Ungheni, str. Paroște segment 2 din localitatea Vidrasău, str. Viitorului, str. Salcâmului din localitatea Cerghizel, str. Dealului, str. Scurtă, str. Corniși Mare, str. Fântânii, str. Mică, str. Gruiului, str. Mânzata, str. Cimitirului, str. Îngustă din localitatea Cerghid, str. Pășunii din localitatea Recea, str. Crinului – DC 125 din localitatea Morești, oraș Ungheni, județ Mureș

Anunt elaborare Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei MODERNIZARE STRAZI UAT ORASUL UNGHENI

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei MODERNIZARE STRAZI UAT ORASUL UNGHENI