Informații publice

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pentru anul 2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pentru anul 2020

Referat de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pt anul 2020

ANEXA1 BUGET LOCAL 2020

ANEXA2 SECTIUNE FUNCTIONARE

ANEXA3 SECTIUNE DEZVOLTARE

ANEXA4 BUGET VENITURI PROPRII

Anexa 1A Anexa 1B buget local 2020 – Liste obiective investitii

ANEXA5 LISTA OBIECTIVE INVESTITII