Informații publice

Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pajisti apartinand domeniului privat al orasului Ungheni

Anunt eleborare proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pajisti apartinand domeniului privat al orasului Ungheni

Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pajisti apartinand domeniului privat al orasului Ungheni

Anexa 1 – Anexa 2 – Anexa 3 inchiriere suprafata pajisti