Informații publice

ALEGERI LOCALE 2020

Buletin de vot pentru alegerea consiliului local al orasului Ungheni 27 septembrie 2020

Buletin de vot pentru alegerea primarului orasului Ungheni 27 septembrie 2020

Hotararea nr. 1 din 10 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 2 din 14 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 3 din 14 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 4 din 15 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 5 din 15 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 6 din 17 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 7 din 17 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 8 din 17 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 9 din 17 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 10 din 17 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 11 din 18 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 12 din 18 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 13 din 18 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 14 din 18 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 15 din 18 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 16 din 21 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Hotararea nr. 17 din 25 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 11 UNGHENI

Proces verbal nr. 16 din 10.08.2020 al Biroului Electoral de Ciscumscriptie nr. 11 UNGHENI

Proces verbal nr. 88 din 24.08.2020 al Biroului Electoral de Ciscumscriptie nr. 11 UNGHENI

Proces verbal nr. 89 din 24.08.2020 al Biroului Electoral de Ciscumscriptie nr. 11 UNGHENI

Proces verbal nr. 96 din 25.08.2020 al Biroului Electoral de Ciscumscriptie nr. 11 UNGHENI

Proces verbal nr. 97 din 25.08.2020 al Biroului Electoral de Ciscumscriptie nr. 11 UNGHENI

Anunț vânzare prin licitație publică deschisă teren 50.000 mp înscris în CF nr. 56437/Ungheni

ANUNȚ DE LICITATIE VANZARE

Oraşul Ungheni, cod fiscal 4323322, cu sediul în oraşul Ungheni, nr. 357, tel. 0265328112, e-mail ungheni@cjmures.ro, reprezentat prin Prodan Victor -primar, vinde  prin licitaţie publică deschisa, un teren din domeniul privat al oraşului Ungheni în suprafaţă de 50000 m.p., situat în intravilanul Oraşului Ungheni, jud. Mureş  înscris în Cartea Funciară nr. 56437/Ungheni, sub nr. cadastral 56437.

Vanzarea se face conform art. 363 din OUG 57/2019, si conform Hotararii Consiliului Local Ungheni nr.43 din 14.06.2022

Documentatia de atribuire  se pune la dispoziţia persoanelor interesate de la Registratura Primăriei orașului Ungheni.

Sedinta publica de deschidere a ofertelor, va avea loc la data de 05.09.2022 orele:1000, la sediul Primăriei orașului Ungheni. Ofertele se pot depune la Registratura Primăriei orașului Ungheni până la data de 05.09.2022 orele: 0900.

Eventualele contestatii se depun la sediul Primariei Orasului Ungheni in termen de 48 de ore de la inchiderea licitatiei.

Alte informaţii se poate obtine de la sediul Primăriei Oraşului Ungheni.

      Data

11.08.2022

Proiect de hotarare nr. 4325 din 10.08.2022 privind modificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2022

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2022 – 10.08.2022

Anexa nr. 1 Bugetul local pe anul 2022

Anexa nr. 2 Bugetul local pe anul 2022 – Sectiunea de functionare

Anexa nr. 3 Bugetul local pe anul 2022 – Sectiunea de dezvoltare

Anexa nr. 4 Buget Venituri Proprii pe anul 2022

Anexa nr. 5 Buget Venituri Proprii – Sectiunea de dezvoltare

Anexa 1A-1B Listele obiectivelor de investitii pe anul 2022