Informații publice

Anunt referitor la depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modificare solutie autorizata prin AC nr. 56/2017 Extindere retea de apa potabila in localitatea Sausa, oras Ungheni, judetul Mures”

 

ORAȘUL UNGHENI, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modificare solutie autorizata prin AC nr. 56/2017 Extindere retea de apa potabila in localitatea Sausa, oras Ungheni, judetul Mures”, propus a fi amplasat in judetul Mures, orasul Ungheni, loc. Sausa.

            Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a APM Mureș, http://apmms.anpm.ro.

Observatiile publicului se primesc zilnic pe posta la sediul A.P.M. Mures, Tirgu Mures, strada Podeni, nr. 10 sau pe, adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro.

Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serv publice de interes local

Anunt elaborare proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serv publice de interes local

Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serv publice de interes local

Referat de aprobare la proiectul de hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serv publice de interes local

Stat de functii Primaria orasului Ungheni