Compartimentul Autorizații și Avize de functionare

Documente necesare vizarii anuale a autorizatiilor si avizelor de functionare pentru anul 2016

Vizare autorizatii de functionare:

 • Cerere tip;
 • Dovada spatiului pentru fiecare punct de lucru autorizat, valabil pentru anul 2016(copie);
 • Autorizatia de functionare(original);
 • Chitanta de plata a taxei stabilita prin HCL nr. 68/2015 de la primarie(original);
 • Declaratia privind caracteristicile functionale ale unitatii de alimentatie publica(original);
 • Declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare(original);

Vizare avize de functionare:

 • Cerere tip;
 • Dovada spatiului pentru fiecare punct de lucru autorizat, valabil pentru anul 2016(copie);
 • Avizul de functionare(original)
 • Chitanta de plata a taxei stabilita prin HCL nr. 68/2015 de la primarie(original);
 • Declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare(original).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0265-328 212, INT. 31, D-na Bacioiu Angelica