Proiecte de investiții

Proiecte realizate

 1. Planul Urbanistic General (PUG);
 2. Întăbularea imobilelor din domeniul public și privat;
 3. Modernizarea unor străzi, precum : Str. Primăriei (Stadionului), str. Tineretului, str. Gării;
 4. Amenajarea sensului giratoriu de la intersecția din zona “ Moară”;
 5. Extinderea rețelei de apă potabilă în zona Bercu Iovaiei;
 6. Extinderi rețea de energie electrică;
 7. Inventarierea terenurilor agricole în baza Legii nr. 165/2013;
 8. Reanilitarea părții carosabile pe strada Mureșului;
 9. Amenajarea de șanțuri, rigole și podețe pe strada Mureșului;
 10. Proiectarea “Amenajament pastoral pentru pajistele naturale”, în suprafață de 671,59ha;
 11. Modernizarea părții carosabile, trotuare, parcări și rețea de canalizare pluvială în zona Blocuri-Gară;
 12. Realizarea branșamentelor de apă pentru strada Principală nr. 67-69- zona blocurilor;
 13. Înscrierea în cartea funciară a străzilor, cu scopul modernizării și sistematizării localităților;
 14. Reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul orașului Ungheni;
 15. Extinderea rețelei de alimentare cu apă în str. Solarii;
 16. Achiziționarea de europubele;
 17. Elaborarea proiectului tehnic pentru lucrările de asfaltare a străzii Bradului;
 18. Lucrări de modernizare a Școlii Gimnaziale “Emil Drăgan” Ungheni;
 19. Prelungirea rețelei de canalizare pâna la baza sportive;
 20. Reabilitarea atelierului-școală-clasa zero Ungheni;
 21. Achiziționarea unui buldoexcavator;
 22. Pietruirea drumurilor și întreținerea acestora;
 23. Reabilitarea părții carosabile pe sectoare de drum ca DJ 151B și DJ 151D;
 24. Executarea racordurilor de canalizare pentru preluarea, evacuarea și transportul apelor menajere;
 25. Înlocuirea rețelei de apă în zona Blocuri-Gară;
 26. Înființarea unui Serviciu de Evidență a populației.

Proiecte în derulare

 1. Asfaltarea străzilor;
 2. Amenajarea de trotuare, în special la E60;
 3. Construirea unei creșe și a unei grădinițe cu program prelungit;
 4. Construirea unei policlinici moderne;
 5. Construirea unui sediu multifuncțional SMURD, ISU, Poliție;
 6. Amenajarea unui parc și spațiu de joacă în zona Blocuri Gară;
 7. Amenajarea unui teren de joacă în zona Blocuri Gară;
 8. Reabilitarea exterioară și amenajarea curții interioare a Școlii Gimnaziale “Emil Drăgan” Ungheni;
 9. Extinderea rețelelor de apă potabilă, gaz, iluminat public, canalizare peste tot unde este nevoie;
 10. Alocare de bani de la bugetul local pentru întocmirea planurilor parcelare și întăbularea tuturor proprietăților funciare.

Proiecte realizate

 1. Proiectul tehnic și execuția lucrărilor de asfaltare a străzilor Crinului și Delniței;
 2. Proiect tehnic și execuție racorduri de canalizare;
 3. Prelungire rețea electrică;
 4. Căi de acces la cimitirul ortodox;
 5. Proiect tehnic de extindere a rețelei de apă potabilă.

Proiecte în derulare

 1. Reabilitarea și asfaltarea străzilor;
 2. Construirea unui parc e joacă;
 3. Extinderea rețelei de iluminat public;
 4. Extinderea rețelei de apă potabilă;
 5. Extinderea rețelei de alimentarea cu gaz;
 6. Construirea unei capele mortuare;
 7. Alocarea de bani la bugetul local pentru rezolvarea problemei planurilor parcelare și întăbularea tuturor proprietăților funciare.

Proiecte realizate

 1. Elaborarea documentației cadastrale – parcelare loturi de teren din satul Cerghizel;
 2. Elaborarea proiectului tehnic – Asfaltare str. Izvor;
 3. Elaborarea proiectului tehnic și amenajarea unui teren de sport cu gazon artificial.

Proiecte în derulare

 1. Asfaltarea străzii Izvor;
 2. Finalizarea rețelei de canalizare;
 3. Realizarea racordurilor la canalizarea menajarea;
 4. Introducerea iluminatului public în satul vechi;
 5. Realizarea drumului de acces în satul vechi;
 6. Proiectarea și modernizarea rețelei de străzi;
 7. Construcția unei capele mortuare;
 8. Alocarea de bani în bugetul local pentru rezolvarea problemei planurilor parcelare și întăbularea tuturor proprietăților funciare.

Proiecte realizate

 1. Reparația acoperișului Căminului Cultural;
 2. Proiect tehnic și execuție racorduri de canlizare;
 3. Amenajarea terenului de sport multifunctional;
 4. Amenajare de trotuare;
 5. Racordul electric pentru iluminat la stația de epurare Cerghid;
 6. Extinderea rețelei de electrificare pentru terenul de sport;
 7. Pietruirea drumurilor sătești;
 8. Asfaltarea străzilor.

 

Proiecte în derulare

 1. Asfaltarea străzilor rămase;
 2. Pietruirea drumurilor secundare;
 3. Construirea unui parc de joacă pentru copii;
 4. Construcția unui pod prin finanțare nerambursabilă;
 5. Stație de autobuz modernă;
 6. Construirea unei capele mortuare;

Alocarea de bani de la bugetul local pentru rezolvarea problemelor legate de planurile parcelare și întăbularea tuturor proprietăților funciare.

Proiecte realizate

 1. Reabilitarea dispensarului uman și amenajarea unei săli multifuncționale;
 2. Proiect tehnic și execuție pentru racorduri de canalizare;
 3. Asfaltarea străzii Eroilor și a străzii Răsăritului;
 4. Proiect tehnic și execuție – asfaltare str. Broșteni;
 5. Lucrări la stațiile de epurare din Vidrasău și Recea;
 6. Amenajarea terenului de sport;
 7. Extinderea rețelei de apă potabilă;
 8. Prelungirea conductei de gaz;
 9. Pietruirea drumurilor sătești.

 

Proiecte în derulare

 1. Asfaltarea străzii Paroște;
 2. Reabilitarea Căminului Cultural;
 3. Finalizarea rețelei de canalizare;
 4. Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public;
 5. Construcția unei capele mortuare;

Alocarea de bani de la bugetul local pentru rezolvarea problemei planurilor parcelare și întăbularea tuturor proprietăților parcelare.

Proiecte realizate

 1. Proiect tehnic și de execuție lucrare pentru extinderea rețelei de apă potabilă și realizarea de branșamente;
 2. Pietruirea drumurilor și întreținerea acestora;
 3. Schimbarea parchetului în incinta școlii;
 4. Podețe de acces.

Proiecte în derulare

 1. Podul peste râul Mureș pentru a facilita legătura dintre Vidrasău și Șăușa;
 2. Reabilitarea drumurilor sătești;
 3. Construirea monumentului închinat eroilor martiri ai satului;
 4. Renovarea exterioară a școlii din localitate;
 5. Construirea unui parc de joacă pentru copii;
 6. Construirea unei capele mortuare;
 7. Alocarea de bani la bugetul local pentru rezolvarea problemei planurilor parcelare și întăbularea tuturor proprietăților funciare.