Dezbatere publică

Anunt cu privire la initierea procedurii in vederea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafete de pajisti naturale din domeniul privat al orasului Ungheni 26,25 ha

Orasul Ungheni, cod fiscal 4323322, cu sediul in orasul Ungheni, nr. 357, tel. 0265328212, email: ungheni@cjmures.ro, reprezentat prin Prodan Victor- primar, anunta initierea procedurii in vederea inchirierii prin atribuire directa a urmatoarelor suprafete de pajisti naturale din domeniul privat al orasului Ungheni in suprafata totala de 26,25 ha, delimitate in urmatoarele trupuri de pajisti:

  1. Trup 1. Orasul Ungheni, denumirea topica: „CITFALĂU” MOREȘTI, CF nr. 52424, suprafata de 26,25 ha

Ofertele se depun la Sediul Primariei Orasului Ungheni pana la data de 08.06.2021 orele: 09:00, procedura de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primariei Orasului Ungheni, in data de 08.06.2021, orele: 10:00.

Pot participa proprietarii de animale, persoane fizice sau juridice, membrii ai comunitatii locale.

Atribuirea se face conform criteriilor stabilite prin Documentatia de atribuire.

Documentatia de atribuire se pune la dispozitia persoanelor interesate, la cerere.

Alte informatii la sediul Primariei Orasului Ungheni.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI TARLAUA T45, 55, 76

U.A.T. Ungheni, din județul Mureș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, plan parcelar și tabel parcelar, pentru tarlaua T 55, 45, 76, parcelele nr. 1734, 1320, 1733 începând cu data de 26.05.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei orașului Ungheni, conform prevederilor art. 40, alin.(7), alin.(8) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale planului parcelar, vor putea fi depuse la sediul Primăriei orașului Ungheni, în termen de 60 de zile de la afișare și vor fi însoțite de documente doveditoare.

Documente cadastru Tarla 55-45-76

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI TARLAUA T 35, 48, 47

U.A.T. Ungheni, din județul Mureș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, plan parcelar și tabel parcelar, pentru tarlaua T 35, 48, 47, parcelele nr. 1427, 1433, 1431 începând cu data de 26.05.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei orașului Ungheni, conform prevederilor art. 40, alin.(7), alin.(8) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale planului parcelar, vor putea fi depuse la sediul Primăriei orașului Ungheni, în termen de 60 de zile de la afișare și vor fi însoțite de documente doveditoare.

Documente cadastru Tarla 35 48 47

Anunt cu privire la initierea procedurii in vederea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafete de pajisti naturale din domeniul privat al orasului Ungheni

Orasul Ungheni, cod fiscal 4323322, cu sediul in orasul Ungheni, nr. 357, tel. 0265328212, email: ungheni@cjmures.ro, reprezentat prin Prodan Victor- primar, anunta initierea procedurii in vederea inchirierii prin atribuire directa a urmatoarelor suprafete de pajisti naturale din domeniul privat al orasului Ungheni in suprafata totala de 41,5756 ha, delimitate in urmatoarele trupuri de pajisti:

  1. Trup 1. Orasul Ungheni, denumirea topica: „Barta” Cerghid, CF nr. 52460, suprafata de 41,5756 ha

Ofertele se depun la Sediul Primariei Orasului Ungheni pana la data de 07.05.2021 orele: 09:00, procedura de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primariei Orasului Ungheni, in data de 07.05.2021, orele: 10:00.

Pot participa proprietarii de animale, persoane fizice sau juridice, membrii ai comunitatii locale.

Atribuirea se face conform criteriilor stabilite prin Documentatia de atribuire.

Documentatia de atribuire se pune la dispozitia persoanelor interesate, la cerere.

Alte informatii la sediul Primariei Orasului Ungheni.

Anunt referitor la consultarea opiniei publice cu privire la documentatiile de urbanism „P.U.Z.- stabilire reglementări pentru CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI CREȘĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI, jud. MUREȘ” si „P.U.Z.- PARCELARE ÎN SCOPUL CONSTRUIRII CASE UNIFAMILIALE ȘI SERVICII”

Orașul Ungheni, organizează în perioada 29.01.2021 – 15.02.2021, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

P.U.Z.- stabilire reglementări pentru CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI CREȘĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI, jud. MUREȘ, beneficiar: Primăria Orașului UNGHENI; elaborator:  S.C. PRO 4U S.R.L. – TG-MUREȘ – Arh. HEIM VASILE STEFAN și arh.Keresztes Geza;

P.U.Z.- PARCELARE ÎN SCOPUL CONSTRUIRII CASE UNIFAMILIALE ȘI SERVICII,  cu regulamentul local de urbanism aferent, orașul Ungheni, str. Principală – DN 15 f. nr. adm.; beneficiar: Covrig Melinda, Pálfi Hajnal, Florian Rozalia, Kovacs Jozsef; elaborator: Sc „Proiect” SRL  – Arh. Keresztes Géza

Consultarea documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice poate fi făcută astfel:

– accesând pagina de internet a Orașului Ungheni www.primariaungheni.ro, la secțiunea: INFORMATII PUBLICE – Dezbatere publică

– direct la avizierul din holul Primăriei, unde sunt expuse extrase ale acestor documentaţii de urbanism.

Observaţii, propuneri, sugestii referitoare la prevederile P.U.Z. pot fi făcute în scris şi înregistrate direct la registratura generală a Primăriei sau online pe adresa de e-mail, ungheni@cjmures.ro.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 15.02.2021 ora 12.00, la sediul  Primăriei Orașului Ungheni, nr. 357, în sala de Şedinţe Consiliu.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Deoarece numărul persoanelor care pot participa la evenimente organizate în spaţii închise este limitat, vă rugăm să vă anunţaţi intenţia de participare la şedinţa de dezbatere publică pe adresa de e-mail ungheni@cjmures.ro sau la telefon 0265-328.212, int. 120, până cel târziu în data de 12.02.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Urbanism, la telefon 0265-328.212, int. 120 sau prin email la adresa ungheni@cjmures.ro.

DOCUMENTATII DE URBANISM „P.U.Z.- stabilire reglementări pentru CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI CREȘĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI, jud. MUREȘ”:

19-601 – FINAL – PUZ – CD – A2 – existent

19-601 – FINAL – PUZ – CD – A3 -propunere

19-601 – FINAL – PUZ – CD – A4 – reglementări

19-601 – FINAL – PUZ – CD – A5 – retele

19-601 – FINAL – PUZ – CD – A6 – juridic

gradinita UNGHENI – MEMORIU GENERAL

gradinita UNGHENI modificare regulament aferent PUZ

DOCUMENTATII DE URBANISM  „P.U.Z.- PARCELARE ÎN SCOPUL CONSTRUIRII CASE UNIFAMILIALE ȘI SERVICII”:

Covrig PUZ Ungheni-edilitar

Covrig PUZ Ungheni-existent

Covrig PUZ Ungheni-incadrPUG

Covrig PUZ Ungheni-incadrter

Covrig PUZ Ungheni-juridic

Covrig PUZ Ungheni-propus

Covrig PUZ Ungheni-utsugar

Memoriu PUZ Covrig