Dezbatere publică

Anunț referitor la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIREA UNEI CEF(centrală electrică fotovoltaică) pentru producerea energiei electrice din energie solară, racordarea la RED(rețeaua electrică de distribuție) și împrejmuire teren

S.C. FIDA ENERGY S.R.L. (ANTERIOR DENUMITĂ S.C. DEALU CU FLORI RESIDENCE S.R.L.)”, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construirea unei CEF(centrală electrică fotovoltaică) pentru producerea energiei electrice din energie solară, racordarea la RED(rețeaua electrică de distribuție) și împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în județul Mureș, oraș Ungheni, identificat prin CF nr. 56736/Ungheni și CF nr. 56737/Ungheni.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Târgu Mureș, strada Podeni nr.10 în zilele de: Luni, între orele 09:00-15:00 și Marți – Vineri între orele  09:00-12:00  și la sediul S.C. FIDA ENERGY S.R.L. din Baia Mare Str. Gheorghe Pop De Băsești,Nr.11, Județ Maramureș în zilele de: Luni – Vineri 09:00-17:00

 

ANUNŢ de solicitare Aviz de mediu MODERNIZARE DC124 VIDRASĂU-ȘĂUȘA

ANUNŢ

de solicitare Aviz de mediu

Primăria Orașului Ungheni anunţă publicul interesat asupra depunerii la APM Mureş a documentației privind obținerea Acordului de mediu pentru obiectivul de investiții „Modernizare DC 124 Vidrasău – Șăușa”, pe amplasamentul din unitatea administrativ-teritorială Ungheni,  în vederea obţinerii Avizului de mediu.

”ORAȘUL UNGHENI titular al proiectului „Modernizare DC 124 Vidrasău – Șăușa”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare DC 124 Vidrasău – Șăușa”, propus a fi amplasat în jud. Mureș, oraș Ungheni, satul Vidrasău-Șăușa”.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș, Târgu Mureș, str. Podeni nr. 10, în zilele de luni între orele 9-15 și marți – vineri între orele 9-12, precum și la următoarea adresă: http://.apms.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în  termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.

                                                                                                    Ungheni 26.06.2024

PRIMAR

Prodan Victor

ANUNȚ de solicitare Aviz de mediu Strategia de Dezvoltare Locală 2022-2027 a Orașului Ungheni

Primăria orașului Ungheni anunță publicul interesat asupra depunerii la APM Mureș a primei versiuni a planului „Strategia de Dezvoltare Locală 2022 – 2027 a Orașului Ungheni – Orizont 2030”, pe amplasamentul unitatea administrativ- teritorială Ungheni, în vederea obținerii Avizului de mediu. Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, Tg. Mureș, str. Podeni nr. 10, luni, între orele 9-15, și marți-vineri, între orele 9-12, până la data de 08.07.2024 (15 zile de la data anunțului). Sugestii/ observații pot fi depuse în scris la APM Mureș, în același interval de timp.

Hotararea nr. 57 din 18 august 2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2022-2027 a Orasului Ungheni

Notificare nr. 5109 din 25.06.2024

Strategia de Dezvoltare Locala UNGHENI_22-27_Orizont 2030

„ PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN, REGLEMENTARE ZONA PENTRU PARCARE CAMIOANE SI CLADIRE PRESTARI SERVICII„

ANUNŢ

Orașul Ungheni, organizează în perioada 29.01.2024 – 15.02.2024, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

 „ PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN, REGLEMENTARE ZONA PENTRU

PARCARE CAMIOANE SI CLADIRE PRESTARI SERVICII

beneficiar: MURESAN ALEXANDRU si MURESAN VERONICA;

elaborator:  S.C. ARCHIPROG  S.R.L. – TG-MUREȘ – Arh. ISZLAI TAMAS;

Consultarea documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice poate fi făcută astfel:

– accesând pagina de internet a Orașului Ungheni www.primariaungheni.ro, la secțiunea: Informaţii publice – Arhitect Şef – Urbanism- Documentaţii de urbanism P.U.Z./P.U.D. aflate în dezbatere publică

– direct la avizierul din holul Primăriei, unde sunt expuse extrase ale acestor documentaţii de urbanism.

Observaţii, propuneri, sugestii referitoare la prevederile P.U.Z. pot fi făcute în scris şi înregistrate direct la registratura generală a Primăriei sau online pe adresa de e-mail, ungheni@cjmures.ro.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 15.02.2024 ora 12.00, la sediul  Primăriei Orașului Ungheni, nr. 357, în sala de Şedinţe Consiliu.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Deoarece numărul persoanelor care pot participa la evenimente organizate în spaţii închise este limitat, vă rugăm să vă anunţaţi intenţia de participare la şedinţa de dezbatere publică pe adresa de e-mail ungheni@cjmures.ro sau la telefon 0265-328.212, int. 120, până cel târziu în data de 12.02.2024.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Urbanism, la telefon 0265-328.212, int. 120 sau prin email la adresa ungheni@cjmures.ro.

Memoriu_PUZ Ungheni

PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN, REGLEMENTARE ZONA PENTRU PARCARE CAMIOANE SI CLADIRE PRESTARI SERVICII – 2 – Layouts

Anunt referitor la initierea procedurii in vederea inchirierii prin atribuire directa suprafete de pajisti in suprafata totala de 9.85 ha

ANUNȚ

 

Orașul Ungheni, cod fiscal 4323322, cu sediul în orașul Ungheni, nr.357, tel.0265328112, e-mail ungheni@cjmureș.ro, reprezentant prin Prodan Victor–primar, anunță inițierea procedurii în vederea închirierii prin atribuire directă a următoarelor suprafețe de pajiști naturale din domeniul privat al orașului Ungheni în suprafață totală de: 9,85ha, situată în următorul trup de pajiști:

Nr.crt. Trupul Identificare(CF) Pajiște pt. specia Suprafața(ha) Valoarea chiriei(lei/an)
1 Citfalău-Morești 52424 Ovine

Bovine

Caprine

9,85 3940

Ofertele se depun la Sediul Primăriei Orașului Ungheni pînă la data de 21.04.2023, ora 10.00, procedura de deschiderea ofertelor va avea loc la Sediul Primăriei Orașului Ungheni, în data de 21.04.2023, ora 11.00.

Pot participa proprietarii de animale , persoane fizice sau juridice, membrii ai comunității locale.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanelor interesate, la cerere.

Alte informații la sediul Primăriei Orașului Ungheni.