Dezbatere publică

Anunt referitor la consultarea opiniei publice cu privire la documentatiile de urbanism „P.U.Z.- stabilire reglementări pentru CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI CREȘĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI, jud. MUREȘ” si „P.U.Z.- PARCELARE ÎN SCOPUL CONSTRUIRII CASE UNIFAMILIALE ȘI SERVICII”

Orașul Ungheni, organizează în perioada 29.01.2021 – 15.02.2021, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

P.U.Z.- stabilire reglementări pentru CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI CREȘĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI, jud. MUREȘ, beneficiar: Primăria Orașului UNGHENI; elaborator:  S.C. PRO 4U S.R.L. – TG-MUREȘ – Arh. HEIM VASILE STEFAN și arh.Keresztes Geza;

P.U.Z.- PARCELARE ÎN SCOPUL CONSTRUIRII CASE UNIFAMILIALE ȘI SERVICII,  cu regulamentul local de urbanism aferent, orașul Ungheni, str. Principală – DN 15 f. nr. adm.; beneficiar: Covrig Melinda, Pálfi Hajnal, Florian Rozalia, Kovacs Jozsef; elaborator: Sc „Proiect” SRL  – Arh. Keresztes Géza

Consultarea documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice poate fi făcută astfel:

– accesând pagina de internet a Orașului Ungheni www.primariaungheni.ro, la secțiunea: INFORMATII PUBLICE – Dezbatere publică

– direct la avizierul din holul Primăriei, unde sunt expuse extrase ale acestor documentaţii de urbanism.

Observaţii, propuneri, sugestii referitoare la prevederile P.U.Z. pot fi făcute în scris şi înregistrate direct la registratura generală a Primăriei sau online pe adresa de e-mail, ungheni@cjmures.ro.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 15.02.2021 ora 12.00, la sediul  Primăriei Orașului Ungheni, nr. 357, în sala de Şedinţe Consiliu.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Deoarece numărul persoanelor care pot participa la evenimente organizate în spaţii închise este limitat, vă rugăm să vă anunţaţi intenţia de participare la şedinţa de dezbatere publică pe adresa de e-mail ungheni@cjmures.ro sau la telefon 0265-328.212, int. 120, până cel târziu în data de 12.02.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Urbanism, la telefon 0265-328.212, int. 120 sau prin email la adresa ungheni@cjmures.ro.

DOCUMENTATII DE URBANISM „P.U.Z.- stabilire reglementări pentru CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI CREȘĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI, jud. MUREȘ”:

19-601 – FINAL – PUZ – CD – A2 – existent

19-601 – FINAL – PUZ – CD – A3 -propunere

19-601 – FINAL – PUZ – CD – A4 – reglementări

19-601 – FINAL – PUZ – CD – A5 – retele

19-601 – FINAL – PUZ – CD – A6 – juridic

gradinita UNGHENI – MEMORIU GENERAL

gradinita UNGHENI modificare regulament aferent PUZ

DOCUMENTATII DE URBANISM  „P.U.Z.- PARCELARE ÎN SCOPUL CONSTRUIRII CASE UNIFAMILIALE ȘI SERVICII”:

Covrig PUZ Ungheni-edilitar

Covrig PUZ Ungheni-existent

Covrig PUZ Ungheni-incadrPUG

Covrig PUZ Ungheni-incadrter

Covrig PUZ Ungheni-juridic

Covrig PUZ Ungheni-propus

Covrig PUZ Ungheni-utsugar

Memoriu PUZ Covrig

Anunt referitor la luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Mures, fara evaluarea impacului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modificare solutie autorizata prin AC nr. 56/2017 „Extindere retea de apa potabila in localitatea Sausa, oras Ungheni, judetul Mures

PRIMĂRIA ORAȘULUI UNGHENI titular al proiectului Modificare soluție autorizată prin AC nr. 56/2017 „Extindere rețea de apă potabilă în localitatea Șăușa, oraș Ungheni, județul Mureș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM MUREȘ, fară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Modificare soluție autorizată prin AC nr. 56/2017 „Extindere rețea de apă potabilă în localitatea Șăușa, oraș Ungheni, județul Mureș propus a fi amplasat în orașul Ungheni, loc. Șăușa, oraș Ungheni, județul Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, la adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.

Anunt referitor la luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Mures pentru proiectul “Modernizarea unor strazi din orasul Ungheni: strazile Baladei….

ORAȘUL UNGHENI, titular al proiectului “Modernizarea unor strazi din orasul Ungheni: strazile Baladei, Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Ciceu, Bradului segment 2, Crinului, Cosminului, Stadionului, segment 2,3,4 – din orasul Ungheni, str. Martirilor – din loc. Vidrasau, strazile Crinului, Panselutelor, Grui, Stramba, Plaiului, Romanitei, – din loc. Vidrasau, strazile Crinului, Panselutelor, Grui, Stramta, Plaiului, Romanitei, – din loc. Moresti, strazile Cimitirului, Finlandia – din loc Cerghizel, strazile Izvorului, Campului- din loc Recea, strazile Vaii, Dosului – prelungire, Cornisu Mic – din loc. Cerghid, orasul Ungheni, judetul Mures”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Mures, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Modernizarea unor strazi din orasul Ungheni: strazile Baladei, Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Ciceu, Bradului segment 2, Crinului, Cosminului, Stadionului, segment 2,3,4 – din orasul Ungheni, str. Martirilor – din loc. Vidrasau, strazile Crinului, Panselutelor, Grui, Stramba, Plaiului, Romanitei, – din loc. Vidrasau, strazile Crinului, Panselutelor, Grui, Stramta, Plaiului, Romanitei, – din loc. Moresti, strazile Cimitirului, Finlandia – din loc Cerghizel, strazile Izvorului, Campului- din loc Recea, strazile Vaii, Dosului – prelungire, Cornisu Mic – din loc. Cerghid, orasul Ungheni, judetul Mures”, propus a fi amplasat in loc. Ungheni, strazile Baladei, Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Ciceu, Bradului segment 2, Crinului, Cosminului, Stadionului, segment 2,3,4 – din orasul Ungheni, str. Martirilor – din loc. Vidrasau, strazile Crinului, Panselutelor, Grui, Stramba, Plaiului, Romanitei, – din loc. Vidrasau, strazile Crinului, Panselutelor, Grui, Stramta, Plaiului, Romanitei, – din loc. Moresti, strazile Cimitirului, Finlandia – din loc Cerghizel, strazile Izvorului, Campului- din loc Recea, strazile Vaii, Dosului – prelungire, Cornisu Mic – din loc. Cerghid, orasul Ungheni, judetul Mures. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare, la adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Mures.