Dezbatere publică

Anunt privind necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Canalizare menajera în orașul Ungheni și a localităților aparținătoare Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Recea și Morești, jud. Mureș – Continuarea lucrărilor începute în baza AC nr. 40 din 30.06.2008”

”ORAȘUL UNGHENI, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI ȘI A LOCALITĂȚILOR APARȚINĂTOARE: CERGHID, CERGHIZEL, VIDRASĂU, RECEA ȘI MOREȘTI, JUD. MUREȘ- CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎNCEPUTE ÎN BAZA AC NR. 40 DIN 30.06.2008 ”, propus a fi amplasat în orașul Ungheni, localitățile Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Recea și Morești, jud. Mureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro și la sediul Primăriei orașului Ungheni, în zilele de luni, miercuri, joi între orele 8:30-16:30, marți 08:30-18:30 și vineri 8:30-14:30.

Observațiile publicului se primesc prin poștă la A.P.M. Mureș, Târgu-Mureș, strada Podeni nr. 10, e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax 0265 314 985”.

ANUNȚ PRIVIND INCHIRIEREA PRIN ATRIBUIRE DIRECTA A UNEI PASUNI in suprafata de 22.732 mp înscris in CF nr. 52460/Ungheni

ANUNȚ PRIVIND INCHIRIEREA PRIN ATRIBUIRE DIRECTA A UNEI PASUNI

Oraşul Ungheni, cod fiscal 4323322, cu sediul în oraşul Ungheni, nr. 357, tel. 0265328112, e-mail ungheni@cjmures.ro, reprezentat prin Prodan Victor -primar, anunta inchirierea  prin atribuire directa, a unei pasuni din izlazul aflat in domeniul privat al oraşului Ungheni în suprafaţă de 22.732 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 52460/Ungheni.

Procedura de inchiriere se face conform Hotararii Consiliului Local Ungheni nr.25 din 14.04.2022, tinand cont de prevederile art. 9 alin.2 din Legea 44/2018.

Documentatia de atribuire  se pune la dispoziţia persoanelor interesate de la Registratura Primăriei orașului Ungheni.

Sedinta publica de deschidere a ofertelor, va avea loc la data de 06.05.2022 orele:1000, la sediul Primăriei orașului Ungheni. Ofertele se pot depune la Registratura Primăriei orașului Ungheni până la data de 06.05.2022 orele: 0900.

Eventualele contestatii se depun la sediul Primariei Orasului Ungheni in termen de 48 de ore de la inchiderea licitatiei.

Alte informaţii se poate obtine de la sediul Primăriei Oraşului Ungheni.

      Data

26.04.2022

CAIET DE SARCINI SERVICII DE AUDIT FINANCIAR pentru proiectul Electrificare case Cerghizel cod proiect 2021.1588115

CAIET DE SARCINI

MANAGEMENT PROIECT

PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Anunț cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fară evaluarea impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Canalizare menajera în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E 60-DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP – ului, județul Mureș(extindere rețea canalizare menajeră)”

PRIMĂRIA ORAȘULUI UNGHENI titular al proiectului „Canalizare menajera în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E 60-DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP – ului, județul Mureș(extindere rețea canalizare menajeră)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fară evaluarea impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Canalizare menajera în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E 60-DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP – ului, județul Mureș(extindere rețea canalizare menajeră)” propus a fi amplasat în orașul Ungheni, satele Vidrasău, Morești, în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E 60-DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP – ului, județul Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, la adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.