Dezbatere publică

Anunț PUZ – Reconversie funcțională în vederea construirii unei fabrici de calculatoare

Anunț PUZ – Reconversie funcțională în vederea construirii unei fabrici de calculatoare

A_01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA

A_02 PLAN SITUATIE – EXISTENT SI INCADRARE IN PUG

A_03 PLAN DE SITUATIE – REGLEMENTARI URBANISTICE

A_04 PLAN DE SITUATIE – RETELE EDILITARE

A_05 PLAN DE SITUATIE – CIRCULATIA TERENURILOR

A_06 PROPUNERE MOBILARE URBANA

3_ Memoriu tehnic_PUZ_YELLO

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Tarlaua T41

U.A.T. Ungheni, din județul Mureș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, plan parcelar și tabel parcelar, pentru tarlaua T 41, parcelele nr. 1180, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1189, 1155, 1159, 1160, 1162, începând cu data de 22.09.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei orașului Ungheni, conform prevederilor art. 40, alin.(7), alin.(8) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale planului parcelar, vor putea fi depuse la sediul Primăriei orașului Ungheni, în termen de 60 de zile de la afișare și vor fi însoțite de documente doveditoare.

Tabel parcelar si plan parcelar Tarla 41

Anunt cu privire la depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI PE STRĂZILE : ROZELOR, MAGNOLIEI….

”Orașul Ungheni anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ”CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI PE STRĂZILE : ROZELOR, MAGNOLIEI, COSMINULUI, VIITORULUI ȘI TRONSONUL E 60-DE1067, ÎN LOC. VIDRASĂU PE STRĂZILE: MARTIRILOR, BUSUIOCULUI, ÎNFRĂȚIRII, ÎN LOC. MOREȘTI PE STRĂZILE: PANSELUȚELOR, CRINULUI, DELNIȚEI, CAP-ULUI, JUDEȚUL MUREȘ (EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ)”.

     Informații privind proiectul propus pot fi obținute la sediul A.P.M. Mureș, la numărul de telefon 0265 314985, adresa de e-mail office@apmms.anpm.ro precum și la orașul Ungheni adresa dde e-mail ungheni@cjmures.ro.

  Observațiile publicului  se primesc zilnic la adresa de e-mail office@apmms.anpm.ro