Proiect de hotarare privind avizarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 3248 din 18.10.2022 de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor