Anunt referitor la luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Mures, fara evaluarea impacului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modificare solutie autorizata prin AC nr. 56/2017 „Extindere retea de apa potabila in localitatea Sausa, oras Ungheni, judetul Mures

PRIMĂRIA ORAȘULUI UNGHENI titular al proiectului Modificare soluție autorizată prin AC nr. 56/2017 „Extindere rețea de apă potabilă în localitatea Șăușa, oraș Ungheni, județul Mureș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM MUREȘ, fară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Modificare soluție autorizată prin AC nr. 56/2017 „Extindere rețea de apă potabilă în localitatea Șăușa, oraș Ungheni, județul Mureș propus a fi amplasat în orașul Ungheni, loc. Șăușa, oraș Ungheni, județul Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, la adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.