Dispozitia nr. 562 din 29.12.2020 privind inregistrarea corespondentei in cadrul compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Ungheni