Dispozitia nr. 893 din 30.12.2022 privind inregistrarea corespondentei in cadrul compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Ungheni