Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului, plan parcelar si tabel parcelar pentru tarlaua T 27, parcelele: 815, 816, 819

Unitatea administrativ teritoriala Ungheni, din jud. Mures, anunta publicarea documentelor tehnice al cadastrului, plan parcelar si tabel parcelar, pentru tarlaua T 27, parcelele: 815, 816, 819, incepand cu data de 11.09.2019, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei orasului Ungheni, conform prevederilor art. 40, alin.(7), alin.(8) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale planului parcelar, vor putea fi depuse la sediul primariei orasului Ungheni, in termen de pana la 60 de zile de la afisare si vor fi insotite de documente doveditoare.