Anunt solicitare aviz de mediu cu ocazia depunerii la APM Mures a primei versiuni (PUD, PUZ, PUG) care creează cadrul pentru construirea: „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI CREȘĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI, JUD. MUREȘˮ

ORAȘUL UNGHENI anunță publicul interesat depunerii la APM Mureș a primei versiuni a planului (PUD, PUZ, PUG) care creează cadrul pentru construirea: „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI CREȘĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI, JUD. MUREȘˮ, pe amplasamentul ORAȘ UNGHENI, STR. STADIONULUI, CF NR. 52507 în vederea obținerii Avizului de mediu.

Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, Tg. Mureș, Str. Podeni, nr. 10, luni între orele 9 – 15 și marți – vineri între orele 9 – 12 până la data de 24.04.2020.

Sugestii/observații pot fi depuse în scris la APM Mureș în același interval de timp.