Lista cu functiile personalului platit din fonduri publice la data de 30 septembrie 2020