Proces verbal nr. 8209 din 28.10.2021 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local Ungheni