Proiect de hotarare nr. 10178 din 28.12.2021 privind transformarea unor posturi si modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serviciilor publice de interes local