Proiect de hotarare nr. 946 din 03.02.2022 privind inchirierea prin atribuire directa a unor pajisti aflate in proprietatea privata a Orasului Ungheni, ramase disponibile in urma incetarii la termen a unor contracte