Proiect de hotarare privind actualizare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Construire gradinita cu program prelungit si cresa in orasul Ungheni