Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnice faza Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea unor străzi din orașul Ungheni: străzile Baladei, Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, Crinului, Cosminului, Stadionului Segment 2,3,4 – din orașul Ungheni, str. Martirilor – din loc. Vidrasău, străzile Crinului, Panseluțelor, Grui, Strâmtă, Plaiului, Romaniței – din loc. Morești, străzile Cimitirului, Finlandia – din loc. Cerghizel, străzile Izvorului, Câmpului – din loc. Recea, străzile Văii, Dosului – prelungire, Cornișu Mic – din loc. Cerghid, orașul Ungheni, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului