Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unor pajisti aflate in proprietatea privata a orasului Ungheni ramase disponibile in urma rezilierii unor contracte