Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv și a statutului ADI Ecolect Mures