Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi si modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serviciilor publice de interes local