Raport final de atribuire nr. 6488 din 29.06.2023 finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități non profit pentru proiecte în domeniul cultura