Proces verbal nr. 6798 din 22.11.2018 privind afisarea rezultatelor probei scrise