Anunt nr. 3537 din 30.03.2022 privind initierea procedurii in vederea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafete de pajisti naturale