ANUNȚ de solicitare Aviz de mediu Strategia de Dezvoltare Locală 2022-2027 a Orașului Ungheni

Primăria orașului Ungheni anunță publicul interesat asupra depunerii la APM Mureș a primei versiuni a planului „Strategia de Dezvoltare Locală 2022 – 2027 a Orașului Ungheni – Orizont 2030”, pe amplasamentul unitatea administrativ- teritorială Ungheni, în vederea obținerii Avizului de mediu. Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, Tg. Mureș, str. Podeni nr. 10, luni, între orele 9-15, și marți-vineri, între orele 9-12, până la data de 08.07.2024 (15 zile de la data anunțului). Sugestii/ observații pot fi depuse în scris la APM Mureș, în același interval de timp.

Hotararea nr. 57 din 18 august 2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2022-2027 a Orasului Ungheni

Notificare nr. 5109 din 25.06.2024

Strategia de Dezvoltare Locala UNGHENI_22-27_Orizont 2030