Anunț referitor la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIREA UNEI CEF(centrală electrică fotovoltaică) pentru producerea energiei electrice din energie solară, racordarea la RED(rețeaua electrică de distribuție) și împrejmuire teren

S.C. FIDA ENERGY S.R.L. (ANTERIOR DENUMITĂ S.C. DEALU CU FLORI RESIDENCE S.R.L.)”, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construirea unei CEF(centrală electrică fotovoltaică) pentru producerea energiei electrice din energie solară, racordarea la RED(rețeaua electrică de distribuție) și împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în județul Mureș, oraș Ungheni, identificat prin CF nr. 56736/Ungheni și CF nr. 56737/Ungheni.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Târgu Mureș, strada Podeni nr.10 în zilele de: Luni, între orele 09:00-15:00 și Marți – Vineri între orele  09:00-12:00  și la sediul S.C. FIDA ENERGY S.R.L. din Baia Mare Str. Gheorghe Pop De Băsești,Nr.11, Județ Maramureș în zilele de: Luni – Vineri 09:00-17:00