Proces verbal nr. 8449 din 19.12.2019 cu ocazia sedintei extraordinare cu convocare de indata a Consiliului Local Ungheni