Raport final al Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor din domeniul culte pentru acordarea finantarilor nerambursabile din bugetul local al orasului Ungheni unitatilor de cult din orasul Ungheni in anul 2022