Lista cu functiile personalului platit din fonduri publice la 31 martie 2019