Lista cu functiile personalului platit din fonduri publice la data de 30.03.2023