Proiect de hotarare Imprejmuire partiala si porti acces la terenul situat in intravilanul orasului Ungheni, identificat prin CF nr. 56439