Proiect de hotarare privind aprobare PLANUL URBANISTIC ZONAL – RECONVERSIE ZONA FUNCTIONALA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI FABRICI DE CALCULATOARE, oras Ungheni, localitate Recea, judetul Mures, generat de imobilul identificat prin CF 56191/Ungheni