Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 5862 mp inscris in CF 57474 Ungheni