Proiect de hotarare privind transformarea unui post si modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni