Proiect de hotarare privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemtiune a terenului in suprafata totala de 2950 mp identificat in CF nr. 56623