Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2020