ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI TARLAUA T 35, 48, 47

U.A.T. Ungheni, din județul Mureș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, plan parcelar și tabel parcelar, pentru tarlaua T 35, 48, 47, parcelele nr. 1427, 1433, 1431 începând cu data de 26.05.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei orașului Ungheni, conform prevederilor art. 40, alin.(7), alin.(8) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale planului parcelar, vor putea fi depuse la sediul Primăriei orașului Ungheni, în termen de 60 de zile de la afișare și vor fi însoțite de documente doveditoare.

Documente cadastru Tarla 35 48 47

Redimensionarea fontului
Contrast