Informări

Anunt-cu-privire-la-NIVELUL-TAXEI-speciale-de-salubrizare-pentru-anul-2019

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului, plan parcelar si tabel parcelar pentru tarlaua T 27, parcelele: 815, 816, 819

Unitatea administrativ teritoriala Ungheni, din jud. Mures, anunta publicarea documentelor tehnice al cadastrului, plan parcelar si tabel parcelar, pentru tarlaua T 27, parcelele: 815, 816, 819, incepand cu data de 11.09.2019, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei orasului Ungheni, conform prevederilor art. 40, alin.(7), alin.(8) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale planului parcelar, vor putea fi depuse la sediul primariei orasului Ungheni, in termen de pana la 60 de zile de la afisare si vor fi insotite de documente doveditoare.

Informare cu privire la colectarea deșeurilor menajere în orașul Ungheni și satele aparținătoare

În orașul Ungheni și satele aparținătoare, colectarea deșeurilor menajere se face de către asocierea SC SYLEVY SALUBRISERV SRL – SC BRAI CATA SRL.

Programul de colectare a deșeurilor se desfășoară pe localități după cum urmează:

Ungheni – în zilele de Luni ale lunii

Morești – în zilele de Marți ale lunii

Cerghizel – în zilele de Miercuri ale lunii

Cerghid – în zilele de Miercuri ale lunii

Vidrasau – în zilele de Marți ale lunii

Recea – în zilele de Marți ale lunii

În prima zi de vineri din fiecare lună se efectuează colectarea selectivă a deseurilor în toate localitățile aparținătoare orașului Ungheni.