Informări

Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pajisti apartinand domeniului privat al orasului Ungheni

Anunt eleborare proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pajisti apartinand domeniului privat al orasului Ungheni

Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pajisti apartinand domeniului privat al orasului Ungheni

Anexa 1 – Anexa 2 – Anexa 3 inchiriere suprafata pajisti

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2018

Anunt elaborare proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2018

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2018

Anexa 1 – Bugetul local pe anul 2018 – Sectiunea de functionare

Anexa 2 – Bugetul local pe anul 2018 – Sectiunea de dezvoltare

Anexa 1A – Lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 cu finantare partiala sau integrala de la buget

Anexa 1B – Lista privind obiectivele de investitii cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local pe anul 2018