Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pentru anul 2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pentru anul 2020

Referat de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pt anul 2020

ANEXA1 BUGET LOCAL 2020

ANEXA2 SECTIUNE FUNCTIONARE

ANEXA3 SECTIUNE DEZVOLTARE

ANEXA4 BUGET VENITURI PROPRII

Anexa 1A Anexa 1B buget local 2020 – Liste obiective investitii

ANEXA5 LISTA OBIECTIVE INVESTITII

Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru derularea procedurii de acordare de finantari nerambursabile din bugetul public al orasului Ungheni pentru anul 2020 in domeniile cultura si culte

Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru derularea procedurii de acordare de finantari nerambursabile din bugetul public al orasului Ungheni pentru anul 2020 in domeniile cultura si culte

Anexe:

Anexa I.1. cultura 2020

Anexa I.2. cultura 2020doc

Anexa I.3. cultura 2020

Anexa I.4 2020

Anexa II.1. culte 2020

Anexa II.2. culte 2020

Anexa II.3. culte 2020

Contract Cultura 2020

declaratie cultura 2020

declaratie impartialitate cultura 2020

GHIDUL SOLICITANTILOR CULTE 2020

GHIDUL SOLICITANTILOR CULTURA 2020

raport final cultura 2020