Informări

Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru derularea procedurii de acordare de finantari nerambursabile pentru anul 2019 in domeniile cultura si culte

Anunt vanzare prin licitatie publica cu strigare teren intravilan 30.000 mp CF nr. 53722/Ungheni

ANUNȚ

Oraşul Ungheni, cod fiscal 4323322, cu sediul în oraşul Ungheni, nr. 357, tel. 0265328112, e-mail ungheni@cjmures.ro, reprezentat prin Prodan Victor-primar, vinde  prin licitaţie publică cu strigare un teren din domeniul privat al oraşului Ungheni în suprafaţă de 30.000 m.p., situat în intravilanul Oraşului Ungheni, jud. Mureş  înscris în Cartea Funciară nr. 53722/Ungheni, sub nr. cadastral 53722.

Licitația va avea loc la data de 07.01.2019 orele:1000, la sediul Primăriei orașului Ungheni.Ofertele se pot depune la Registratura Primăriei orașului Ungheni până la data de 07.01.2019 orele:900.

Caietul de sarcini se pune la dispoziţia persoanelor interesate de la Registratura Primăriei orașului Ungheni.

Alte informaţii la sediul Primăriei Oraşului Ungheni.

Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selectia, numirea si eliberarea din functia de Director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018