Informări

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii MODERNIZAREA UNOR STRAZI DIN ORASUL UNGHENI

Anunt Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii MODERNIZAREA UNOR STRAZI DIN ORASUL UNGHENI

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii MODERNIZAREA UNOR STRAZI DIN ORASUL UNGHENI

Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din imobilul ce apartine domeniului public al orasului Ungheni in suprafata de 69 mp situat in loc. Vidrasau nr. 8A

Anunt elaborare proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din imobilul ce apartine domeniului public al orasului Ungheni in suprafata de 69 mp…

Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din imobilul ce apartine domeniului public al orasului Ungheni in suprafata de 69 mp….

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ungheni

Anunt elaborare proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ungheni

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ungheni

Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pajisti apartinand domeniului privat al orasului Ungheni

Anunt eleborare proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pajisti apartinand domeniului privat al orasului Ungheni

Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pajisti apartinand domeniului privat al orasului Ungheni

Anexa 1 – Anexa 2 – Anexa 3 inchiriere suprafata pajisti