Informări

Anunt cu privire la depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Alimentare cu energie electrica – statie de pompare, loc. Sausa (oras Ungheni”, propus a fi amplasat in oras Ungheni, loc. Sausa, drum comunal 124, jud. Mures.

ORAȘUL UNGHENI, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Alimentare cu energie electrica – statie de pompare, loc. Sausa (oras Ungheni”, propus a fi amplasat in oras Ungheni, loc. Sausa, drum comunal 124, jud. Mures.

            Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 900-1500 și marți-vineri între orele 900-1200, precum și la sediul Primariei orasului Ungheni, str. Principala, nr. 357, jud. Mures, in zilele de luni – joi intre orele 800 – 1600, vineri intre orele 800 – 1400.

            Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mures, Tirgu Mures, strada Podeni, nr. 10, in zilele de luni, între orele 900-1500 și marți-vineri, între orele 900-1200.

Anunt-cu-privire-la-NIVELUL-TAXEI-speciale-de-salubrizare-pentru-anul-2019

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului, plan parcelar si tabel parcelar pentru tarlaua T 27, parcelele: 815, 816, 819

Unitatea administrativ teritoriala Ungheni, din jud. Mures, anunta publicarea documentelor tehnice al cadastrului, plan parcelar si tabel parcelar, pentru tarlaua T 27, parcelele: 815, 816, 819, incepand cu data de 11.09.2019, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei orasului Ungheni, conform prevederilor art. 40, alin.(7), alin.(8) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale planului parcelar, vor putea fi depuse la sediul primariei orasului Ungheni, in termen de pana la 60 de zile de la afisare si vor fi insotite de documente doveditoare.