Proiect de hotarare privind reorganizarea activitatii Primariei orasului Ungheni, cu aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Ungheni si a serviciilor publice subordonate Consiliului local al orasului Ungheni